"Wikipedia:Tāi-sài-koán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

se-pan-ga-gi e hoan-geng
→‎English: ambassador
(se-pan-ga-gi e hoan-geng)
[[Kheh-oē|zh-hakka-TW-MIA-Latn]]: Fôn-yàng lòi Hok-ló-fa Pak-kô-chhiòn-sû ke thai-sṳ́-kón.
: Thai-sṳ́: [[User:A-giâu|A-giâu]]
 
== Español ==
[[Se-pan-gâ-gí|es]]: ¡Bienvenidos a la embajada de la Wikipedia en el Min del sur!
 
[[vi:Wikipedia:Guestbook for non-Vietnamese speakers]]