"Tâi-oân le̍k-sú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Template:Tâi-oân le̍k-sú}}
== Ū bûnChá-jī le̍k-sú chìn-chêng ê Tâi-oân ==
{{main|Tâi-oân Sú-cheng sî-tāi}}
It-poaⁿ ê khòaⁿ-hoat sī tī 50,000 nî í-chêng Tâi-oân tio̍h ū lâng tòa. M̄-koh, chia-ê chá-kî ê chū-bîn lâu-lo̍h-lâi ê mi̍h bô chin-chōe. Hiān-chhú-sî lán kóng ê [[Tâi-ôan goân-chū-bîn]] àn [[jîn-lūi-ha̍k]] ê kak-tō·tō͘ sī [[lâm-tó-gí-cho̍k]] ê.
 
== AuHô͘-chiu-lânglân thóng-tīkap êSe-pan-gâ Tâi-oântāi ==
{{main|Hô-lân ê Formosa|Se-pan-gâ ê Formosa}}
{{iau-boe-sia}}
 
== [[Tēⁿ SêngTeⁿ-kong]] thóngchèng-tī êkoân Tâi-oântāi ==
{{main|Tēⁿ-sī chèng-kôan}}
{{iau-boe-sia}}
 
== Chheng-tiâu thóng-tī ê Tâi-oântāi ==
{{main|Tâi-oân Chheng-tiâu sî-tāi}}
{{iau-boe-sia}}
 
== Jı̍t-pún sî-tāi ==
{{main|Tâi-oân Bîn-chú-kok|Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi}}
[[1894 nî]], [[Tāi-chheng]] kah [[Ji̍t-pún]] in-ūi Tiâu-sián būn-tê hoat-seng [[Kah-ngó͘ chiàn-cheng]]. Tāi-chheng chiàn-pāi, [[1895 nî]] Tâi-oân koah-hō͘ [[Ji̍t-pún]].
 
== Chiàn-pióāu ==
== Tiong-hôa-bîn-kok thóng-tī ê Tâi-oân ==
{{main|Chiàn-āu ê Tâi-oân}}
{{iau-boe-sia}}
 
== Nî-pió ==
''Chham-khó: [[Tâi-oân le̍k-sú nî-pió]]''
* 1987 nî: Kái-tû [[Tâi-oân kai5-giam5-su2|kài-giâm]].
* 1992 nî: [[Kok-hōe]] chôan-bīn kái-sóan.
* 1996 nî: Chóng-thóng ti̍t-chiap bîn-sóan.
* 2000 nî: Chèng-thóng ??
 
==Siong-koan==
''Chham-khó: *[[Tâi-oân le̍k-sú nî-pió]]''
*[[Ko-hiông le̍k-sú]]
== Sòaⁿ-téng chu-gôan ==
* [http://www.holopedia.net/wiki.phtml?title=T%C3%A2i-o%C3%A2n_le%CC%8Dk-s%C3%BA kū-pán]
138

次編輯