"Gōa-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Pí-lūn tī Tek-gí lāi-bīn [[Latin-gí]] lâi-goân ê jī tang-tiong, ''Industrie'' ("sán-gia̍p") thang sǹg sī gōa-jī, nā chāi-lâi-hòa ê ''Frucht'' ("chúi-kó", gí-goân ''frū̆ctus'') thang sǹg sī [[chioh-jī]] (''Lehnwort''). Nā chiàu pe̍h-ōe-jī ê lí-lō͘ lâi kóng, "[[cola]]" thang sǹg sī gōa-jī, nā "khò͘-lah" sǹg sī chioh-jī.
 
Nā Tâi-gí lâi kóng, mā ū chhiūⁿ "a-pa" ê ''pa'', thang sǹg sī gōa-jī.<ref>{{cite web|title=TĒNG-GĪ-CHI̍P 定義集|url=http://tech.fhl.net:8100/tenggi/|work=在來字字田|accessdate=2020-02-14}}</ref>
 
== Chham-chiàu ==