"Tang-lâm A-chiu Lio̍k-tè" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tang-lâm A-chiu Soaⁿ-tè''' (Eng-gí: ''Southeast Asian Massif'') chit-lō khài-liām tāi-seng sī ha̍k-chiá Jean Michaud the̍h chhut, beh piáu-s… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tang-lâm A-chiu Soaⁿ-tè''' ([[Eng-gí]]: ''Southeast Asian Massif'') chit-lō khài-liām tāi-seng sī ha̍k-chiá [[Jean Michaud]] the̍h chhut, beh piáu-sī A-chiu tang-lâm pō͘-hūn chi̍t tè koân 300 kong-chhioh ê thó͘-tē. Che tang-tiong hâm kin-á-ji̍t Ìn-tō͘ tang-pak, Tiong-kok sai-lâm, [[Bangladesh]] tang-pō͘, [[Myanmar]] koan-tē, Thài-kok, Oa̍t-lâm, [[Laos]], [[Cambodia]], poàn-tó [[Ma-lâi-se-a]], kiam [[Tâi-oân]].
 
Che kap lēng-gōa ê ha̍k-chiá kiàn-li̍p ê tē-lí hoān-ûi '''Zomia''' sī sio-tha̍h--ê.