"Tang-lâm A-chiu Lio̍k-tè" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Tang-lâm A-chiu Soaⁿ-tè''' ([[Eng-gí]]: ''Southeast Asian Massif'') chit-lō khài-liām tāi-seng sī ha̍k-chiá [[Jean Michaud]] hoat-bêng, beh thó-lūn A-chiu tang-lâm pō͘-hūn chi̍t kóa ū lâng tī chha-put-to 300 kong-chhioh koân ê só͘soaⁿ-chāikhu leh khiā-khí ê só͘-hngchāi. Che tang-tiong hâm kin-á-ji̍t Ìn-tō͘ tang-pak, Tiong-kok sai-lâm, [[Bangladesh]] tang-pō͘, [[Myanmar]] koan-tē, Thài-kok, Oa̍t-lâm, [[Laos]], [[Cambodia]], poàn-tó [[Má-lâi-se-a]], kiam [[Tâi-oân]].
 
Che kap lēng-gōa ê ha̍k-chiá kiàn-li̍p ê tē-lí hoān-ûi '''Zomia''' sī sio-tha̍h--ê.