"Hun-in" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Hun-in''', ia̍h sī '''kiat-hun''', [[lâng]] tī siā-hoē-siōng ê chi̍t khoán ê liân-ha̍p, sī sán-seng [[chhin-sio̍k]] koan-hē ê chi̍t chióng hong-sek.
 
{{stub}}
匿名使用者