"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
→‎2020
Kî-koài, goán-ê kài-bīn ná ē hō͘ lâng kái chò Tiong-bûn--ê khoán!!!--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 00:59 (UTC)
 
:Góa á-bōe teng-ji̍p chìn-chêng, ē khòaⁿ tio̍h kài-bīn pìⁿ chò liû-lám-khì siat-tēng ê giân-gí. KhíKòe-khì Eng-gí ia̍h TiongHôa-bûn pán khòaⁿ mā ū chitlō chêng-hêng. Chóng-sī m̄-chai siáⁿ goân-in. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 09:16 (UTC)
 
== About uploading files ==