"Jasło Kūn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Lamchuhan-bot sóa Jasielski Kūn chit ia̍h khì Jasło Kūn: chiàu Eng-gí pán-pún ê hō-miâ
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Lamchuhan-bot sóa Jasielski Kūn chit ia̍h khì Jasło Kūn: chiàu Eng-gí pán-pún ê hō-miâ)
1,910,099

次編輯