"Siáu-gû-pēⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
+ hun-lūi
~ (sin lūi-pia̍t)
~ (+ hun-lūi)
{{Taxobox_begin | color = violet | name = ''Siáu-gû-pēⁿ''}}
{{Taxobox_begin_placement | color = violet}}
{{Taxobox_norank_entry | taxon = [[Prion]]}}
{{Taxobox_norank_entry | taxon = [[Prion|Mammalian prion]]}}
{{Taxobox_norank_entry | taxon = '''''BSE prion'''''}}
{{Taxobox_end_placement}}
{{Taxobox_end}}
 
'''Siáu-gû-pīⁿ''' (疯牛病/狂牛病/BSE), sī 1-chióng hoat-seng tī [[tōng-bu̍t]] (kan-na pau-koat '''4-kha chêng-seⁿ-a''' ??) kah lâng sin--siōng ê pēⁿ-chèng, [[i-ha̍k]]-kài ka kiò-chò " '''gû-náu piàn hái-mî ê chi̍t-pīⁿ''' " (牛脑海绵状病), i ê [[Eng-bûn]]-miâ kán-cheng hō·-chòe '''BSE'''.
 
2,171

次編輯