"Tang Jawa Séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Lamchuhan-bot sóa Tang Jawa chit ia̍h khì Tang Jawa Séng: hō-miâ khah oân-chéng mā khah chheng-chhó͘
~ →‎top: thiⁿ lūi-pia̍t
~ (Lamchuhan-bot sóa Tang Jawa chit ia̍h khì Tang Jawa Séng: hō-miâ khah oân-chéng mā khah chheng-chhó͘)
 
1,910,099

次編輯