"Hàn-gí Pheng-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
==Jī-bó ê tha̍k-hoat==
Ta̍k-ê jī-bó lóng ū kā-tī ê "miâ", ia̍h tio̍h sī tha̍k-hoat.<ref>http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/level3.jsp?tablename=1264&infoid=19796 汉语拼音字母名称读音</ref>
 
{| class="wikitable" style="font-size: 95%" width="70%"
| a || bê || cê || dê || e || êf || gê || ha || yi || jie || kê || êl || êm || nê || o || pê || qiu || ar || ês || tê || wu || vê || wa || xi || ya || zê
|}
 
 
 
http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/level3.jsp?tablename=1264&infoid=19796
 
==Chham-khó chu-liāu==