"Hàn-gí Pheng-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
==Jī-bó ê tha̍k-hoat==
Ta̍k-ê jī-bó lóng ū kā-tī ê "miâ", ia̍h tio̍h sī tha̍k-hoat.<ref>[http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/level3.jsp?tablename=1264&infoid=19796 汉语拼音字母名称读音]</ref>
 
{| class="wikitable" style="font-size: 95%" width="70%"