"Ti̍t-hat-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
*[[Ti̍t-hat-chhī (Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok)]]
*[[Ti̍t-hat-chhī (Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok)]]
*[[Ti̍t-hat-chhī (Tāi-Hân-bîn Bîn-kok)]]
*[[Tiong-iong Ti̍t-hat-chhī]] ([[O̍at-lâm]] ê chi̍t-khóan hêng-chèng-khu)