"Michael Jordan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Michael Jeffrey Jordan''' ([[1963 nî]] [[2 goe̍h 17 ji̍t]] chhut-sì) sī [[Bí-kok]] ê chit-gia̍p [[nâ-kiû]] soán-chhiú. I tī [[1980 nî-tāi]] kap [[1990 nî-tāi]] chin chhut-thâu, sī le̍k-sú-siōng siāng ū-miâ ê ūn-tōng bêng-seng chi it.
 
I tī [[1984 nî]] ka-ji̍p [[NBA]] ê [[Chicago Bulls]], thehthe̍h tio̍h 1991 nî, 1992 nî kap 1993 nî ê koan-kun liáu-āu, tī 1994 nî thâu chi̍t pái thè-hiu, ka-ji̍p [[iá-kiû]] ūn-tōng. Jodan tī 1995 nî koh tó-tńg chham-ka Bulls, chài-tō͘ thehthe̍h tio̍h 1996 nî, 1997 nî kap 1998 nî ê NBA koan-kun, kàu 1999 nî tē jī kài thè-hiu. I āu-lâi koh tī 2001 nî ka-ji̍p [[Washington Wizards]] chi̍t toāⁿ sî-kan.
 
I hiān-sî sī kiû-tūi [[Charlotte Bobcats]] ê thâu-ke.