"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
→‎2020
 
Liáu-kái, chit-má ná-chhiūⁿ chèng-siông--ah. Chhiáⁿ-mn̄g chi̍t-ē, [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikibot/category.py category.py] kám ū hoat-tō͘ chhiūⁿ delete.py ēng <code>-pairsfile:</code> khì cháu?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan-bot|Lamchuhan-bot]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan-bot|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 29-ji̍t (Pài 6) 07:31 (UTC)
 
Chhiáⁿ-mn̄g lí, nā kóng góa ū siòng-phìⁿ beh hē ji̍p-khì pang-bô͘ lāi ê chham-sò͘ (pí-lūn kóng <code>|image_map</code>), ia̍h-sī cheng-ka chi̍t ê pang-bô͘ ê chham-sò͘, kám ū pān-hoat ēng Pywikibot ê hong-sek tēng-ūi? (in-ūi bo̍k-chiân góa lóng ēng it-poaⁿ string chhú-lí ê hong-sek teh bú, ū-tang-sî-á chóng-sī ē chhut-hiān lē-gōa).--[[Iōng-chiá:Lamchuhan-bot|Lamchuhan-bot]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan-bot|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 6) 04:56 (UTC)
 
== About uploading files ==
1,910,099

次編輯