"Ma Lak Kah" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Má-la̍k-kah
~ (机器人:修正双重重定向至Melaka
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Má-la̍k-kah
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[MelakaMá-la̍k-kah]]
38,466

次編輯