"Melaka Chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Má-la̍k-kah Chhī
(唐吉訶德的侍從 sóa Melaka Chhī chit ia̍h khì Melaka (chhī)
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Má-la̍k-kah Chhī
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[MelakaMá-la̍k-kah (chhī)Chhī]]
39,544

次編輯