"2010 nî FIFA Sè-kài Poe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

|7 goe̍h 10 – Port Elizabeth |<small>{{flagicon}} </small>| |<small>{{flagicon}} </small>|
|widescore=yes}}
 
==Chóng pâi-miâ==
 
{|align=center border="0" cellpadding="0" cellspacing="8" style="border:0px solid #AAAAAA;font-size:100%"
|-
| colspan=2 align=center |'''Pún kài sè-kài-poe chóng pâi-miâ'''
|-
|valign="top"|
{| class="wikitable centre" style="margin: 4px 0px;"
|-
! Miâ-chhù
! width=180|Tūi
! Chìn-ji̍p ê kai-toāⁿ
|-bgcolor=#FFD700
| align=center | 1 || {{flagicon}} || Chóng koan-kun
|-bgcolor=#C0C0C0
| align=center | 2 || {{flagicon}} || Koat-sài
|-bgcolor=#CC9966
| align=center | 3 || {{flagicon}} || Poàⁿ koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |4 || {{flagicon}} || Poàⁿ koat-sài
|-
| align=center | 5 || {{flagicon|Argentina}} [[Argentina]] || 4-hun-1 koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center | 6 || {{flagicon|Brazil}} [[Pa-se]] || 4-hun-1 koat-sài
|-
| align=center | 7 || {{flagicon}} || 4-hun-1 koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center | 8 || {{flagicon|Ghana}} [[Ghana]] || 4-hun-1 koat-sài
|-
| align=center | 9 || {{flagicon|Japan}} [[Ji̍t-pún]] || 8-hun-1 koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |10 || {{flagicon|US}} [[Bí-kok]] || 8-hun-1 koat-sài
|-
| align=center |11 || {{flagicon|Slovakia}} [[Slovensko]] || 8-hun-1 koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |12 || {{flagicon|South Korea}} [[Hân-kok]] || 8-hun-1 koat-sài
|-
| align=center |13 || {{flagicon|Portugal}} [[Phû-tô-gâ]] || 8-hun-1 koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |14 || {{flagicon|Mexico}} [[Mexico]] || 8-hun-1 koat-sài
|-
| align=center |15 || {{flagicon|England}} [[Eng-tē]] || 8-hun-1 koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |16 || {{flagicon|Chile}} [[Chile]] || 8-hun-1 koat-sài
|}
|valign="top"|
{| class="wikitable centre" style="margin: 4px 0px;"
|-
! Miâ-chhù
! width=180|Tūi
! Chìn-ji̍p ê kai-toāⁿ
|-
| align=center |17 || {{flagicon|Cote d'Ivoire}} [[Côte d'Ivoire]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |18 || {{flagicon|Slovenia}} [[Slovenia]] ||Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |19 || {{flagicon|Switzerland}} [[Sūi-se]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |20 || {{flagicon|South Africa}} [[Lâm-hui-kok]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |21 || {{flagicon|Australia}} [[Australia]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |22 || {{flagicon|New Zealand}} [[New Zealand]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |23 || {{flagicon|Serbia}} [[Srbija]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |24 || {{flagicon|Denmark}} [[Dan-kok]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |25 || {{flagicon|Greece}} [[Hi-lia̍p]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |26 || {{flagicon|Italy}} [[Italia]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |27 || {{flagicon|Nigeria}} [[Nigeria]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |28 || {{flagicon|Algeria}} [[Algeria]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |29 || {{flagicon|France}} [[Hoat-kok]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |30 || {{flagicon|Honduras}} [[Honduras]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |31 || {{flagicon|Cameroon}} [[Cameroon]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |32 || {{flagicon|North Korea}} [[Tiâu-sián]] || Tē-1 lûn pí-sài
|}
|}
 
[[Category:Kha-kiû pí-sài]]