"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
 
:Góa khah òaⁿ chiah siá ho͘ siông-sè. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 6) 11:55 (UTC)
 
Góa goân-té chí-sī siūⁿ kóng mn̄g khòaⁿ-māi, ū iā hó, bô iā hó; bô siūⁿ kàu kì-jiân chin-chiàⁿ ū chit-khoán ke-si! Hó, chhiáⁿ lí koh pó-chhiong, in-ūi góa chòe-kīn siūⁿ-beh chhòng-kiàn [[:Lūi-pia̍t:Iran ê chng-thâu]] ê tōa-liōng bûn-chiuⁿ, m̄-koh tī ''string'' chhú-lí hong-bīn ū chi̍t-kóa būn-tê, chin gāi-gio̍h.--[[Iōng-chiá:Lamchuhan-bot|Lamchuhan-bot]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan-bot|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 6) 13:37 (UTC)
 
== About uploading files ==
1,910,099

次編輯