"Sek-hoà" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Sek-èng-hoà sóa khì tī Sek-hoà
(Sin ia̍h: '''Sek-hoà''' (Eng-gí: ''acclimatization/acclimation'') sī seng-bu̍t koh-thé bīn-tùi khoân-kéng lāi-té ē un-tō͘, chiah-mi̍h, ia̍h sī kî-thaⁿ chûn-oa̍...)
 
~ (Sek-èng-hoà sóa khì tī Sek-hoà)