"Kài (hun-lūi-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
[[Seng-bu̍t-ha̍k]] kóng ê '''kài''' (''kingdom'', ''regnum'') sī chiàu sio-oá ê iú-ki-thé lâi [[seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi|hun-lūi]] ê sî (oá) siōng koân hit chân. Siōng khí-seng, ū 2 ê kài, 1 ê sī piáu-sī tōng-bu̍t ê [[Tōng-bu̍t|Animalia]], 1 ê sī piáu-sī si̍t-bu̍t ê [[Si̍t-bu̍t|Plantae]]. Chá-sî mā ū lâng kā [[khòng-bu̍t]] lia̍t chò tē 3 ê kài [[Khòng-bu̍t|Mineralia]]. Ta̍k ê kài iū-koh hun chò kúi nā ê [[Mn̂g (seng-bu̍t)|mn̂g]]. Khah lō͘-boé mā ū lâng kiàn-gī tiâu-chèng kài ê hun-hoat kap sò͘-liōng, chóng--sī án-choáⁿ chò khah thò-tòng iáu bô tēng-lūn.
 
Hiān-sî khah liu-hêng ê hun hoat sī kā seng-bu̍t hun 3-ê he̍k, kî-tiong 1-ê he̍k [[Eukarya]] koh hun 5-ê kài, chhan-chhiuⁿ ē-kha ê Woese hun-hoat.
 
{| width="500" style="margin-left: 0.5em;"