"Sek-hoà" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Sek-èng-hoà sóa khì tī Sek-hoà)
'''Sek-hoà''' ([[Eng-gí]]: ''acclimatization/acclimation'') sī seng-bu̍t koh-thé bīn-tùi [[khoân-kéng]] lāi-té ē [[un-tō͘]], [[chiahchia̍h-mi̍h]], ia̍h sī kî-thaⁿ chûn-oa̍h ap-le̍k, lâi sán-seng ê [[phiáu-hiàn-hêng]] tiâu-chén ê koè-têng.
 
==Siong-koan ê bûn-chiong==
匿名使用者