"Lō͘-Thó͘ Chiàn-cheng (1877 nî)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: 1877 nî kàu 1878 nî kî-kan ê '''Lō͘-se-a Türkiye Chiàn-cheng''', sī Osman Tè-kok kap Lō͘-se-a Tè-kok niá-chhoā ê Tang-chèng-kàu liân-bêng chi kan ...)
 
{{stub}}
 
[[Category:ĀuAu-chiu le̍k-sú]]
[[Category:Chiàn-cheng]]