"An-hioh-ji̍t Hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
 
==Sìn –tiâu==
j„-chãp- chit tiâu ki-pún sìn-gióng::(1)《sèng-keng》。(2)sa°-ch…t-chin-sîn。。(3) sèng-hü siäng-tè。(4) sèng –chí siäng-tè - (5) sèng lêng siäng-tè (6) chhòng-chö (7) jîn-sèng (8) siän-ok chi-cheng Ki-tok (9) Ki-tok ê se°-sí hõk-õah (10) tit-kiù keng-giäm (11) kàu-höe (12) î bîn kah kî sái-bëng (13) Ki-tok sin-thé ê hãh ch…t (14) chìm-lé (15) sèng-chhan-lé (16) sèng-lêng ê in–sù í chit –sü (17) „-giân ê in–sù (18) siäng-tè ê lýt-hoat (19) an-hioh-jid (20) kóan-ke ê chek-j„m (21) Ki-tok-t² ê phín-hëng。(22) hun-in í ka-têng
 
[[da:Adventisme]]
[[de:Siebenten-Tags-Adventisten]]
[[en:Seventh day adventist churchadventists]]
[[es:Iglesia Adventista del Séptimo Día]]
[[eo:Adventismo]]
匿名使用者