"An-hioh-ji̍t Hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[Image:Sdalogo.png|right]]
'''An-hioh-jit höe''' (Seventh-day Adventist Church) si Ki-tok Sin-kàu ê ch…t-ê hui thôan-thóng kàu-phài。chhú kàu-höe chià-tiõh i-liâu、kàu-iõk、kóng-pò kah siä-höe hõk-bü,chiang sìn-gióng thôan chì sè-kài kok-të。
 
==Sìn –tiâu==
26

次編輯