"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
 
Súi--lah, góa ē-hiáu ēng ah, hui-siông to-siā lí, lí chin-chiàⁿ bat chiâⁿ chē neh.--[[Iōng-chiá:Lamchuhan-bot|Lamchuhan-bot]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan-bot|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 6) 15:56 (UTC)
 
:Sī kóng góa āu--lâi hoat-kiàn nā beh kā kái kòe ê pang-bô͘ khǹg ji̍p goân-lâi ê wikitext sī koh ài chi̍t kóa chhù-lí. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 16:23 (UTC)
 
== About uploading files ==