"Hòa (chhó pêng)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Hòa (chhó-pêng)
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Hoà (chhó-pêng)
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Hòa (chhó-pêng)
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[HoàHòa (chhó-pêng)]]
39,505

次編輯