"Lô-má Thài-pêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Lô-má Thài-pêng''' (''Pax Romana'') sī [[Lô-má Tè-kok]] chi̍t tōaⁿ khah hô-pêng khah bô tùi gōa chiàn-cheng ê sî-kî, sî-kan sī kong-goân 1 kàu 2 sè-kí, tùichêng [[Augustus]] hông-tè khai-síhit chūn, kè-sio̍k liáusòa 200 gōa tang kú.
 
{{stub}}