"Bîn-chú Kampuchea" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Bîn-chú Kán-po͘-chē
(Kekpot sóa Bîn-chú Kampuchea chit ia̍h khì Bîn-chú Kán-poo-tsē
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Bîn-chú Kán-po͘-chē
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Bîn-chú Kán-poopo͘-tsēchē]]
38,465

次編輯