"Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
|}
 
'''Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p''' ('''{{hàn-jī|東南亞國家組合}}, {{lang-en|The Association of Southeast Asian Nations}}), sok-siá '''ASEAN''', mā thang kiò chò '''ASEANA-sè-an''';, '''Tang-bêng'''; ia̍h '''Tang-hia̍p'''), sī [[Tang-lâm-a]] [[kok-ka]] ê 1 ê cho·cho͘-chit, hiān-chhú-sî ū 10 ê hōe-ôan-kok, lāi-té ê jîn-kháu ū 5 ek, thó·thó͘-tē ū 450 bān [[pêng-hong-kong-lí]], [[kok-lāi-seng-sán-mô͘-gia̍h]] lóng-chóng ū 7,370 ek [[bí-kim]], nā hōe-ôan-kok ê [[bō͘-ek]] kim-gia̍h ka ka--khí-lâi thong-kiōng ū 7,200 ek [[-kim]].
 
== Le̍k-sú ==
Tang-lâm-a Kok-ka Cho·-ha̍p sī 1967 nî 8 go̍eh 8 hō tī [[Bangkok]] khí-chō--ê. Chi̍t-khai-sí ê 5 ê hōe-ôan-kok ū [[Ìn-nî]], [[Má-lâi-se-a]], [[Hui-lu̍tli̍p-pin]], [[Sin-ka-pho]] kap [[Thài-kok]]. Tang-lâm-a Kok-ka Cho·Cho͘-ha̍p chêng-kàu-taⁿ í-keng ū 10 ê hōe-ôan-kok.
 
== Hōe-ôan-kok ==
443

次編輯