"Nagorno-Karabakh Kiōng-hô-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Artsakh
(唐吉訶德的侍從 sóa Nagorno-Karabakh Kiōng-hô-kok chit ia̍h khì Artsakh Kiōng-hô-kok
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Artsakh
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Artsakh Kiōng-hô-kok]]
38,466

次編輯