"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
→‎2020
 
Chòe-kīn hêng-chèng-khu siá kah io̍k-beh liáu--ah, siūⁿ-kóng bī-lâi beh lâi bú seng-bu̍t bu̍t-chéng hong-bīn ê bûn-chiuⁿ, khòaⁿ thang chhiong kàu gō͘-la̍k-cha̍p bān bô. Lí tùi chit hong-bīn bûn-chiuⁿ ê kiàn-li̍p kám ū kài-liām? Pún-tē ê kiàn-tì chìn-tō͘ kám sī 0? M̄-chai ùi toh chi̍t ê pán-pún lâi lia̍h chu-liāu khah hó?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 15:05 (UTC)
 
Lēng-gōa, lí chhòng-siat ê hit-ê Tâi-oân-pit kám sī beh oân-choân ēng Pe̍h-ōe-jī pheng-siá gōa-lâi-gí?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 15:06 (UTC)
 
== About uploading files ==