"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
→‎2020
 
Lēng-gōa, lí chhòng-siat ê hit-ê Tâi-oân-pit kám sī beh oân-choân ēng Pe̍h-ōe-jī pheng-siá gōa-lâi-gí?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 15:06 (UTC)
 
: Goa kan-ta chai-iáⁿ ū chi̍t chiah bot tī ''sv'' kap ''ceb'' téng-téng pán-pún chhòng bē-chió seng-bu̍t chéng-lūi ê bûn-chiuⁿ (pí-lūn [[ceb:Sisyra_brunnea]]). Nā Tâi-oân-pit hit hong-bīn góa iáu bô khak-tēng ê siūⁿ-hoat. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 11:49 (UTC)
 
== About uploading files ==