"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
→‎2020
Hó góa liáu-kái--ah. [http://zh.wikipedia.org/wiki/User_talk:Taigiholic#re Chia] ū Tiong-bûn pán-pún hia ê lâng thê-kiong ê SPARQL tóng-àn, góa m̄ chai beh án-chóaⁿ tha̍k, lí kám ē-hiáu?--[[Iōng-chiá:Taigiholic|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Taigiholic|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 13:22 (UTC)
 
:He ná-chhiūⁿ sī chi̍t-ê XML tóng-àn, ēng phó͘-thong thang tha̍k 純文本 ê thêng-sek èng-tong tiō ē-tàng khòaⁿ. Chóng-sī góa chiàu he liân-kiat tī [https://query.wikidata.org] su-ji̍p chha-sûn ê gí-hoat, chhut-lâi [https://w.wiki/Kce] ēng-tong sī kâng-khoán ê chu-liāu (chhiáⁿ jih tò-chhiú-pêng ē-té hit-lia̍p ▶), chhut-lâi kiat-kó liáu-āu chiàⁿ-chhiú-pêng ē-té ū Download kè-sek thang kéng. Sin hoat-hiān: piⁿ-á koh chi̍t-ê "Code", phah-khui lāi-té ū chi̍t hāng sī "Python (Pywikibot)", sī chhâ hia chu-liāu ê pywikibot script siá-hoat.. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 14:26 (UTC)
 
== About uploading files ==