"Wikipedia:FAQ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
 
==Ki-su̍t-sèng ê būn-tê==
=== Iōng Taiwanese Package (TP) phah POJ soah chhut-hiān loān-bé ===
: Holopedia iōng [[Thong-iōng-bé]] (Unicode). [[Taiwanese Package]] ê pian-bé m̄ sī Thong-iōng-bé. Chhiáⁿ khoàⁿ [[Help:Án-choáⁿ-siá]].
 
===Pe̍h-oē-jī tiāu-hû nah-ē bô chiàⁿ?===
: "ChhiaN-mng Goa chia khoaN te-8-siaN kap te-7-siaN e si-chun. Tiau-hu e sou-chai e sio-khoa-a bo cheng-khak , sio-khoa-a phian-phian , sio-khoa-a m-si ti ji-bo e chioaN-tiong-ng."
14,442

次編輯