"Norge" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Ná-ui
(Choán khì Lo̍k-ui
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Ná-ui
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#REDIRECT重新導向 [[Lo̍k-ui]]
38,459

次編輯