"Iōng-chiá:S205643/Sandbox" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Iōng-chiá:Taigiholic/Sandbox
(Sotiale sóa Iōng-chiá:S205643/Sandbox chit ia̍h khì Iōng-chiá:Lamchuhan/Sandbox: 當重新命名使用者「S205643」至「Lamchuhan」時自動移動頁面)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Iōng-chiá:Taigiholic/Sandbox
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Iōng-chiá:LamchuhanTaigiholic/Sandbox]]
39,544

次編輯