"Sek-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Gân-liāu''' sī kái-piàn sek-tī ê châi-liāu; pún-chit-siōng sī kái-piàn só͘ chiap-siū ê [[kng]] ê [[hoán-siā]] hong-sek.
 
==Siong-koan==
*[[Ní-liāu]]
 
{{stub}}