"Bûn-jī hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Bûn-jī hē-thóng sī iōng tô·-hêng lâi kì-lok [[gí-giân]] ê hē-tóng. Chit chióng tô·-hêng, it-poaⁿ kiò-chòe bûn-jī. 1-ê gí-giân ē-sài iōng 1-chóng í-siōng ê bûn-jī hē-thóng lâi piáu-takta̍t. 1-ê bûn-jī hē-thóng ē-sài iōng tī 1-chóng í-siōng ê gí-giân. 1 thò bûn-jī hē-thóng kap 1-chóng gí-giân sio-kap ê sî, su-iàu 1-thò [[chiàⁿ-jī-hoat]].
 
Bûn-jī hē-thóng it-poaⁿ ē-sài chho huihun chòe 3-lūi. '''logographic''', '''syllabic''' kap '''alphabetic'''.
 
== Bûn-jī hē-thóng ê le̍k-sú ==
650

次編輯