"Bûn-jī hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Bûn-jī hē-thóng ê le̍k-sú ==
== Piáu-ì/Tô·-siōng (Logographic) bûn-jī hē-thóng ==
* [[Hàn-jī]]
== Im-chiat (Syllabic) bûn-jī hē-thóng ==
== Pheng-im (Alphabetic) bûn-jī hē-thóng ==
 
== Bûn-jī hē-thóng hun-lūi ==
<table border="1">
<tr><th>Type of writing system</th><th>What each symbol represents</th><th>Example</th></tr>
<tr><td>Piáu-ì</td><td>morpheme</td><td>[[Hàn-jī]]</td></tr>
<tr><td>Im-chiat</td><td>syllable</td><td>Katakana</td></tr>
<tr><td>Pheng-im</td><td>phoneme</td><td>Latin</td></tr>
<tr><td>Abugida</td><td>consonant+vowel, vowel</td><td>Devanagari</td></tr>
<tr><td>Abjad</td><td>consonant</td><td>Arabic</td></tr>
<tr><td>Featural</td><td>phonetic feature</td><td>Korean</td></tr>
</table>
 
== Chham-khó ==
1,295

次編輯