"Lūi-pia̍t:Eng-tē" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Eng-lân
~ (机器人:修正双重重定向至Lūi-pia̍t:Eng-kek-lân
~ (Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Eng-lân
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[:Lūi-pia̍t:Eng-kek-lân]]
32,106

次編輯