"Lūi-pia̍t:Kau-thong kang-khū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Ūn-su-khì
~ (机器人:修正双重重定向至Lūi-pia̍t:Ūn-su khì-kū
~ (Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Ūn-su-khì
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[:Lūi-pia̍t:Ūn-su khì-khì]]
32,255

次編輯