"Lūi-pia̍t:Nobel Chióng ti̍t-chióng-jîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Nobel tit-chióng-jîn
 
~ (Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Nobel tit-chióng-jîn
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[:Lūi-pia̍t:Nobel Chióng tit-chióng-jîn]]
32,105

次編輯