"Lūi-pia̍t:O-lân le̍k-sú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Hô-lân ê le̍k-sú
(Luuvabot sóa Lūi-pia̍t:O-lân le̍k-sú chit ia̍h khì Lūi-pia̍t:Hô-lân le̍k-sú:机器人:变更分类O-lân le̍k-sú为Hô-lân le̍k-sú)
 
~ (Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Hô-lân ê le̍k-sú
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[:Lūi-pia̍t:Hô-lân ê le̍k-sú]]
32,105

次編輯