"Lūi-pia̍t:Scot-tē" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:So͘-kat-lân
(Luuvabot sóa Lūi-pia̍t:Scot-tē chit ia̍h khì Lūi-pia̍t:So͘-kek-lân:机器人:变更分类Scot-tē为So͘-kek-lân)
 
~ (Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:So͘-kat-lân
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[:Lūi-pia̍t:So͘-kekkat-lân]]
32,105

次編輯