"Lūi-pia̍t:Suomi chèng-tī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Hun-lân ê chèng-tī
(唐吉訶德的侍從 sóa Lūi-pia̍t:Suomi chèng-tī chit ia̍h khì Lūi-pia̍t:Hun-lân chèng-tī
 
~ (Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Hun-lân ê chèng-tī
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[:Lūi-pia̍t:Hun-lân ê chèng-tī]]
32,106

次編輯