"Lūi-pia̍t:Tâi-oân phín-pâi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Tâi-oân ê pâi-chú
 
~ (Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Tâi-oân ê pâi-chú
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#REDIRECT重新導向 [[:Lūi-pia̍t:Tâi-oân ê phín-pâi-chú]]
32,106

次編輯