"Lūi-pia̍t:Tiong-kok bîn-cho̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê hoat-tēng bîn-cho̍k
~ (Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê cho̍k-kûn
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê hoat-tēng bîn-cho̍k
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[:Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê cho̍khoat-kûntēng bîn-cho̍k]]
38,466

次編輯