"Se-pan-gâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: VisualEditor Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
== Hêng-chèng tan-ūi ==
<br style="clear:both;">
[[File:Ccaa-spain.png|thumb|350px|Se-pan-gâ-kok pun chò 17 ê [[Se-pan-gâ chū-chú siā-lí|chū-chú siā-lí]] kap 2 ê chū-chú siâⁿ-chhī (Eng-bûn).]]<br style="clear:both;">
 
== Gōa-pō͘ liân-kiat ==
匿名使用者