"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Mô Chhióng-hi soah koh kóng: "Chheⁿ-hoan kah-sī bô siū gún kok tī-lí, beh mn̄g-chōe--bô lóng iû-chāi--lín."
 
Gōa-kau pí-chiap bô kiat-kó, soah koh ū Ji̍t-pún Akita-kōan(秋田縣) 4-ê lâng lâu khì T6aiTâi-oân tang-pō· hái-hōaⁿ, khì hō· goân-chū-bîn chhiúⁿ-kiap.
 
[[ja:台湾出兵]]
1,082

次編輯